B5_Hán Ngữ Topic 117 -Thời Tiết

            THỜI TIẾT

   A. 你好,好久不,身休好

        Nǐ hǎo, hǎojiǔ bùjiàn, shēn hǎo ma?

                 Chào anh, đã lâu không gặp, có khỏe không?

       B.很好,你呢?

        Hěn hǎo, nǐ ne?

        Khỏe, còn bạn?     

     A. 我也很好,谢谢

         Wǒ yě hěn hǎo, xièxiè.

                   Tôi cũng vẫn khỏe, cảm ơn.        

   B.今天星期几?

         Jīn tiān xīngqí jǐ? 

         Hôm nay là thứ mấy

   A. 今天星期一。

          Jīntiān xīngqí yī. 

          Hôm nay là thứ hai      

        B.  现在几点

           Xiànzài jǐ diǎnle?

           Bây giờ là mấy giờ rồi?    

      A. 现在下午三点半
          Xiànzài xiàwǔ sān diǎn bàn.

          Bây giờ là 3 giờ 30 chiều.     

     B. 我每天八点重上班, 五点钟下班
          Wǒ měitiān bā diǎn zhòng shàngbān, wǔ diǎn zhōng xiàbān.

          Hàng ngày 8 giờ tôi đi làm, 5h tan làm.

    A.  风了, 北京 今天天气真冷。
         Guā fēngle,
běijīng jīntiān tiānqì zhēn lěng.

         Nổi gió rồi, Bắc Kinh hôm nay thời tiết lạnh thật.

    B.  越南天气现在很热 白天太阳很大,晚上天气好舒服
         Yuènán tiānqì xiànzài hěn rè, báitiān tàiyáng hěn dà, gānzào, wǎnshàng tiānqì hǎo shūfú

    Việt Nam bây giờ nóng lắm, ban ngày nắng to, buổi tối thời tiết dễ chịu hơn.          

    A. 希望明天天气凉快, 不太冷
        
Xīwàng míngtiān tiānqì liángkuai, bù tài lěng.

         Hy vọng ngày mai thời tiết mát mẻ, không lạnh quá


TỪ MỚI:

   下雨了Xià yǔle, Trời mưa

    雨大  dà,  mưa to, mưa rào

    暴風雪 Bàofēngxuě, Bão tuyết

    霧  wù, Sương mù

    毛毛雨 Máomaoyǔ, mưa phùn

    多雲 Duōyún, Mây nhiều

               现在 Xiànzài, Bây giờ

       几点 Jǐ diǎn, mấy giờ

       下午 xiàwǔ, buổi chiều

        三点半 sān diǎn bàn, 3 giờ rưỡi
        
每天 Měitiān, hàng ngày  
    八点 Bā diǎn zhōng, 8 giờ

    上班 Shàngbān,  đi làm, lên lớp
    五点 Wǔ diǎn zhōng, 5 giờ

        下班 Xiàbān, tan ca, tan trường

                     天气真冷 Tiānqì zhēn lěng, thời tiết lạnh thật      

         很热 Hěn rè, nóng lắm

     白天 Báitiān, ban ngày

     太阳 Tàiyáng, mặt trời

     很大 Hěn dà, rất to

     干燥 Gānzào, khô ráo

     晚上 Wǎnshàng, buổi tối

     舒服 Shūfú, thoải mái

     希望 Xīwàng, hy vọng

     明天 Míngtiān, ngày mai

     凉快 Liángkuai, mát mẻ

     不太冷 Bù tài lěng, không lạnh quá

PHẦN NÂNG CAO

I/ Hỏi thời tiết bằng tiếng trung :

 

1.   今天天气怎么

    jīn tiān tiān qì zěn me yàng

   Thời tiết hôm nay thế nào? 

2. 星期一天氣怎麼樣?

      xīng qī yī tiān qì zěn me yàng,

    Thời tiết ngày thứ hai thế nào? 

3. 今天天氣好嗎?

   jīn tiān tiān qì hǎo ma

   Thời tiết hôm nay có đẹp không?

4. 今天最高氣溫是多少?

   jīn tiān zuì gāo qì wēn shì duō shǎo

   Hôm nay nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu? 

5.    你看天氣預報了嗎?

   nǐ kàn tiān qì yù bào le ma,

   Anh có xem dự báo thời tiết không? 

       6.  明天會下雨嗎?

      míng tiān hùi xià yǔ ma,

            Ngày mai trời có mưa không? 

       7. 气温是多少?

     qì wēn shì duō shăo,

            Nhiệt độ bao nhiêu?  

II/ Thời tiết tốt : 

     1. 晴天

     qíng tiān

         Trời nắng 

     2. 今天天氣真好!

     jīn tiān tiān qì zhēn hǎo!

         Thời tiết hôm nay đẹp thật! 

     3. 天氣很暖和

     tiān qì hěn nuǎn huo

         Tiết trời ấm áp. 

     4. 天气好極了

     tiān qì hǎo jí le

         Thời tiết đẹp quá! 

     5. 今天陽光明媚()

         jīn tiān yáng guāng míng mèi(lǎng)

         Hôm nay trời nắng đẹp. 

     6. 不太冷

     bù tài lěng 

          Không lạnh lắm. 

     7. 天真氣涼爽

     Tiān qì zhēnliáng shuǎng,

        Tiết trời mát mẻ. 

       8. 秋高氣爽

     qiū gāo qì shuǎng ,

           Mùa thu trời cao và mát mẻ. 

III/ Thời tiết xấu : 

1. 热死了/Rè sǐle/ nóng chết đi được 

2. 真冷/Zhēn lěng/ thật là lạnh 

3.下雪/ xià xuĕ /Tuyết rơi 

4. 风/guā fēng / Trời nhiều gió 

5. 天气很糟/ tiān qì hĕn zāo /Thời tiết khó chịu 

6. 三十度/Sān shí dù/30 độ 

7. 太熱了,睡不著覺/ tài rè le, shuì bù zǎo jiào/Nóng quá nên không ngủ được. 

8. 今天不怎麼熱/ jīn tiān bù zěn me rè /

Hôm nay không nóng lắm à?. 

9. 天氣忽冷忽熱的/ tiān qì hū lěng hū rè de 

Thời tiết lúc lạnh lúc nóng. 

10. 阴天/ yīn tiān/Trời nhiều mây 

11. 潮湿的/ cháo shī de/Trời nồm 

12. 下雨/ xià yŭ/Trời mưa 

13. 今天天氣不好/ jīn tiān tiān qì bù hǎo/Thời tiết hôm nay xấu. 

14. 讨厌这样的鬼天/Wǒ tǎoyàn zhèyàng de guǐ tiānqì/ Tôi ghét cái thời tiết chết tiệt này 

15.  天氣不太好/ tiān qì bù tài hǎo/Thời tiết không đẹp lắm. 

16. 最近天氣很差/ Zuì jìn tiān qì hěn chā/

Dạo này thời tiết chán quá! 

17. 雨下一夜都没停/ yǔ xià yī yè dōu méi tíng /

Mưa suốt cả đêm. 

18. 夏天熱死了/ xià tiān rè sǐ le /

Mùa hè trời nóng ghê gớm. 

19. 天氣很热/ tiān qì hěn rè /

Trời rất nóng. 

20. 今天小心會中暑/ jīn tiān xiǎo xīn huì zhōng shǔ /Hôm nay coi chừng bị cảm nắng. 

21.氣溫下降了/ qì wēn xià jiàng le /Nhiệt độ giảm. 

22.樹葉開始變紅了/ shù yè kāi shǐ biàn hóng le /Lá cây bắt đầu đỏ. 

23.花凋葉落/ huā diāo yè luò /Hoa tàn lá rụng.

24.下秋霜了/ xià qiū shuāng le /Có sương thu rồi. 

25.冬天到了/ dōng tiān dào le/Mùa đông đến rồi. 

26.水結成冰了/ shuǐ jié chéng bīng le /

Nước đóng băng rồi. 

27. 今天天氣很冷/jīn tiān tiān qì hěn lěng/

Hôm nay rất lạnh. 

28.凍死我了/ dōng sǐ wǒ le /Tôi lạnh chết mất. 

29.今天零下 20度/ jīn tiān líng xià 20dù /

Hôm nay âm 20 độ. 

30.今天有點冷/ jīn tiān yǒu diǎn lěng/

Hôm nay hơi lạnh.

IV/.Dự báo thời tiết bằng tiếng trung: 

     1. 我每天都聽天氣預報

        wǒ měi tiān dōu tīng tiān qì yù bào,

                  Hàng ngày tôi đều nghe dự báo thời tiết. 

     2. 你聽明天的天氣預報了嗎?

         nǐ tīng míng tiān de tiān qì yù bào le ma

                   Chị có nghe dự báo thời tiết ngày mai không? 

      3. 預報都說了些什麽

         yù bào dōu shuō le xiē shén me

         Dự báo thời tiết nói gì? 

     4.據天氣預報

                                jù tiān qì yù bào shuō,

               Theo dự báo thời tiết,

     5. 今天下午天氣將好轉

        jīn tiān xià wǔ tiān qì jiāng hǎo zhuǎn,

                  chiều nay thời tiết sẽ có chuyển biến tôt. 

     6. 具天氣預報,明天會有大雨

        jù tiān qì yù bào, míng tiān huì yǒu dà yǔ,

                  Theo dự báo thời tiết, ngày mai sẽ có mưa to. 

          7.   天氣預報不是很准確

        tiān qì yù bào bù shì hěn zhǔn què,

                 Dự báo thời tiết không chính xác lắm. 

                    8.         每天七點半會有天氣預報

         měi tiān 7 diǎn bàn hùi yǒu tiān qì yù bào,

                  Vào 7 giờ 30 phút hàng ngày đều có bản tin dự báo thời tiết.


MinhphuongT/H

TOP