B9_Hán Ngữ Topic117  Nhờ Người Khác Giúp

  

           

 

A

:      王,                   马?

Lǐ    Xiǎowáng   nǐ  yǒu shí  jiān  mǎ 

Lí   Tiểu Vương, bạn có thời gian không?

王:                事?

Wáng  Yǒu shénme  shì 

Vương: Có việc gì không?

李:                   马?

Lǐ     Néngbāngbāngmángmǎ 

Lí:      Có thể giúp một không?

王:          以,                  间, 我        你。

Wáng  Kě   yǐ   wǒ  xiàn zài yǒu shí  jiān wǒ néng bāng nǐ

Vương:  Có Thể,  bây giờ tôi rảnh, tôi có thể giúp bạn.

 

B

张:          驾,             忙!

Zhāng   Láo jià  bāng bāng máng 

Trương:  Cảm phiền, giúp một chút!

李:             起,            忙, 我           你。

Lǐ        Duì bù qǐ  wǒ xiàn zài hěn máng wǒ bù néngbāngnǐ

Lí:         Xin lỗi,   tôi bây giờ bận , tôi  không thể giúp được bạn

张:            

Zhāng  méi guānxì

Trương: Không hề gì.

 

C

王:          里,           儿?

Wáng   Lǐ    lǐ    nǐ   qù  nǎ  ér 

Vương:  Lí Li,   bạn đi đâu vậy?

李:                局。

Lǐ        wǒ  qù  yóu jú 

Li:       Tôi đi bưu điện

:                  马?

Wáng néng bāng yī  gè mánmǎ 

Vương:  Có thể giúp tôi không?

李:             事,        吧!

Lǐ        Shén  me  shì  nǐ shuō ba 

Lí:       Có việc gì? Nói đi nào.

王:                信。

Wáng  qí  yī    fēng xìn

 Vương:  Gửi giúp bức thư.

李:          以。

Lǐ        kě   yǐ

Lí:       Có thể.

CÁCH DÙNG   CẦN CHÚ Ý:

_Trước 是 chỉ dùng 不 ,  Trước 有 chỉ dùng 

Xem bảng dưới dùng cho các từ năng nguyện: 

能/要

/  

 

 

能/要

/  

 

_

+

+

+

+

_

+

_

 

不会修自行车 Bù huì xiū zìxíngchē Không thể sửa chữa xe đạp

不可以去 Bù kěyǐ qù Không thể đi

不能接电话 Bùnéng jiē diànhuà Không thể trả lời điện thoại

不要去邮局 Bùyào qù yóujú Không cần phải đến bưu điện

GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN:

 姓 ...[王] , 叫...[王兰] , 今年...[十七]岁, 我是...[南越]人,  我家在...[胡志明城市], 我是...[学生], 家里有...[爸爸, 妈妈, 弟弟, 妹妹 和 我] 共 [五]个人.

xìng ...[wáng]Jiào...[wángLán], .jīnnián...[shíqī] suì.wǒ shì...[yuènán] Rén, wǒjiā zài...[húzhìmíng chéngshì], wǒ shì... [Xuéshēng],, Jiā li yǒu...[Bàba, māmā, dìdì, mèimei hé wǒ]yigòng [wǔ] gèrén.

Tôi họ...[Vương] gọi ...[VươngLan], năm nay...[17] tuổi, tôi là người [ Việt Nam], nhà tôi ở ...[HCM TP], tôi là ...[học sinh], trong gia đình có ...[ba,mẹ, em trai, em gái và tôi] tổng cộng có...[5] người. 

 

Youtuble: Han Ngu Topic_ B4

tamnhinrong.channel

 

 

TOP