Chân tướng sự thật vụ án xác trong bê tông ở Bình Dương

BÀI VIẾT CỦA NHỮNG NGƯỜI BIẾT RÕ CHÂN TƯỚNG NHÓM THIÊN HÀ

1/- Lê Phú Hạnh ở Bình Dương: từng ở cùng nhà với Thiên Hà tại Nha Trang, sau đó tham gia nhóm “Thất Tinh” từ tháng 5-2018 đến tháng 10-2018.

2/ - Nguyễn Thị Hồng ở Nha Trang: quen biết Thiên Hà, Linh, Thảo tại Nha Trang, sau đó nhóm Thiên Hà bí mật liên hệ vào tháng 10-2018.

3/ - Trần Thị Nga ở Sài Gòn: quen biết Thiên Hà khi còn ở Nha Trang, sau đó Thiên Hà bí mật liên hệ từ tháng 8- 2018 đến tháng 10-2018.

CHIA SẺ THỂ NGỘ VỀ VIỆC ĐỐI ĐÃI VỤ ÁN BÌNH DƯƠNG LIÊN QUAN ĐẾN NHÓM THIÊN HÀ  

Bình Dương ngày 25/06/2020.

Kính thưa Sư phụ tôn kính, Xin chào các bạn đồng tu.

Vụ án Bê Tông Bình Dương vào tháng 5- 2019 có liên quan đến nhóm Thiên Hà, đã phần nào gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh Pháp Luân Công tại Việt Nam. Vụ việc này cũng gây xáo động trong cộng đồng người tu luyện vì Thiên Hà được nhiều đồng tu biết đến qua hạng mục ở Nha Trang, nhưng Thiên Hà và những người liên quan vụ án đã cắt đứt mọi liên hệ từ tháng 5-2018, do vậy có rất ít thông tin để xác thực nhóm Thiên Hà còn tu luyện Pháp Luân Công hay không? Vụ án có phải bị dàn dựng không? Chúng ta nên đối đãi với nhóm Thiên Hà như thế nào?.. Chỉ còn vài ngày nữa vụ án sẽ được chính thức xét xử, để phần nào giúp các đồng tu có thêm thông tin chân thật rõ ràng hơn, từ đó có thể dùng chính niệm đối đãi với nhóm Thiên Hà. Chúng tôi gồm: 

 

- Lê Phú Hạnh ở Bình Dương: từng ở cùng nhà với Thiên Hà tại Nha Trang, sau đó tham gia nhóm “Thất Tinh” từ tháng 5-2018 đến tháng 10-2018. - Nguyễn Thị Hồng ở Nha Trang : quen biết Thiên Hà, Linh, Thảo tại Nha Trang, sau đó nhóm Thiên Hà bí mật liên hệ vào tháng 10-2018. - Trần Thị Nga ở Sài Gòn: quen biết Thiên Hà khi còn ở Nha Trang, sau đó Thiên Hà bí mật liên hệ từ tháng 8- 2018 đến tháng 10-2018.

 

Xin được kể lại những gì chúng tôi đã chứng kiến về nhóm Thiên Hà, qua đó cũng chia sẻ thể ngộ của chúng tôi về việc đối đãi với vụ việc này, và cuối cùng là bài học của chúng tôi qua việc đã từng “Tin” theo Thiên Hà.

 

Thiên Hà rời Nha Trang thành lập nhóm “ Thất Tinh” và tu theo phương pháp trái ngược Pháp Luân Công.

 

Từ cuối năm 2017 đến tháng 3 năm 2018, Thiên Hà dành nhiều thời gian đi chia sẻ ở các nơi nên hầu như rất ít học Pháp và luyện công với nhóm Nha Trang, trong thời gian này cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn, và các đồng tu tại Nha Trang đã gửi bài chia sẻ công khai về việc Thiên Hà và Linh đã có những hành vi không phù hợp với Pháp trong nhiều hoạt động tại Nha Trang. 

 

Cùng khoảng thời gian này, Thiên Hà dẫn dắt một học viên mới tên An theo mình tu luyện, người này có thể nhìn thấy được nhiều cảnh tưởng ở không gian khác như: Tầng thứ tu luyện, quá khứ tiền kiếp, tương lai của người hay sự việc… Thiên Hà dựa theo những điều An nhìn thấy mà diễn giải ra nhiều sự việc huyền hoặc cho sứ mệnh của mình.

 

Vào tháng 3- 2018, Thiên Hà trở về Sài Gòn, Bình Dương, Thiên Hà đã tự cô lập, tránh tiếp xúc với các đồng tu. Thiên Hà chỉ gặp một vài người để giải thích về mâu thuẫn ở Nha Trang là do người khác có tâm tật đố và có sứ mệnh quan trọng cần thực hiện nên rời Nha Trang.  

 

Tháng 5- 2018, Thiên Hà bí mật thành lập nhóm “ Thất Tinh” gồm Thiên Hà, Linh, Thành, Thảo, Hạnh, An, Tâm Huyên, những người này đã từng được Thiên Hà hồng Pháp hoặc từng ở chung nhà và họ đều tin nghe theo Thiên Hà. Thiên Hà nói với họ là những người có căn cơ cao, chân tu… do vậy được chọn cùng Thiên Hà thực hiện sứ mệnh quan trọng và khi tu theo

 2

phương pháp của Thiên Hà sẽ giúp họ đề cao tầng nhanh hơn. Cách thức tu của nhóm “Thất Tinh” như sau: 

 

• Nhóm tôn kính và gọi Thiên Hà là “Đại Pháp”. • Nhóm không được cùng đọc Chuyển Pháp Luân. • Đọc Kinh Tân Ước. • Không cần luyện công, nếu có chỉ luyện bài 5. • Cần tẩy tịnh bản thân qua việc uống rượu, hút thuốc khi PCN …xong thì mọi người đã được tăng lên nhiều tầng ( nhìn qua thiên mục của An). • Cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, ngay cả với chính gia đình của mình.  • Nhóm Thiên Hà có một nỗi sợ bao trùm là bị truy đuổi….

 

Thiên Hà từng bước dẫn dắt các thành viên của nhóm ly khai khỏi Pháp, làm những điều trái ngược với Sư Phụ dạy. Các thành viên trong nhóm dần dần bị huyễn hoặc và phục tùng Thiên Hà ngay cả khi Thiên Hà bị mất kiểm soát như gào thét, tát vào mặt các thành viên trong nhóm. Các thành viên trong nhóm PCN bị run chân tay khi Thiên Hà không ở cùng họ. 

 

Tháng 08- 2018, An rời khỏi nhóm “Thất Tinh” vì nhận ra việc Thiên Hà sử dụng thiên mục của mình mà diễn giải đã dẫn dắt các thành viên trong nhóm đi sai đường. 

 

Tháng 10- 2018, đồng tu Hạnh rời khởi nhóm “Thất Tinh”, khi mới rời khỏi nhóm thì chân tay bị rã rời và đầu óc cũng không được minh mẫn, phải sau một thời gian chuyên tâm học Pháp và luyện công mới lấy lại trạng thái thân tâm khoẻ mạnh. 

 

Tháng 10- 2018, 3 chúng tôi liên hệ với nhau và nhận ra việc làm sai trái của nhóm Thiên Hà. Chúng tôi chấm dứt mọi liên hệ và không có thêm thông tin về nhóm Thiên Hà cho đến khi vụ “Bê tông Bình Dương” được báo chí nhà nước đưa tin vào tháng 5-2019. 

 

Thể ngộ về việc đối đãi nhóm Thiên Hà trong vụ án Bình Dương.

 

Với trách nhiệm đệ tử Đại Pháp cần duy hộ Pháp, chúng tôi xin chia sẻ thể ngộ bản thân về đối đãi sự việc này: 

 

• Đối với nhóm Thiên Hà:  Qua cách thức tu luyện thì nhóm Thiên Hà đã xác thực không tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 5/2018 ( vật chứng xác nhận của Công an là tìm thấy cuốn Kinh Thánh). Chúng ta nên minh bạch là nhóm Thiên Hà đã không phải người tu luyện Pháp Luân Công, tách bạch việc họ không liên quan đến Pháp Luân Công để không tổn hại danh dự Đại Pháp và đó cũng chính là giúp nhóm người này bớt gánh thêm tội nghiệp phá hoại Đại Pháp. Do vậy chúng ta không nên quan tâm về tình tiết vụ án, nhóm Thiên Hà có phải là thủ phạm gây án hay không? Vụ án có những mờ ám gì không ? …  Sư Phụ đã giảng “Tất nhiên [nếu] chư vị không muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mà cái gì cũng muốn luyện, thì chư vị cứ đi. Tôi cũng không quản chư vị, chư vị cũng không là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, nếu có vấn đề gì chư vị cũng chớ nói là vì luyện Pháp Luân Đại Pháp” trích Tâm nhất định phải chính, bài giảng thứ 6 - Chuyển Pháp Luân.

 

• Đối với các bài viết bôi nhọ của chính quyền về Pháp Luân Công:   Nếu chính quyền quy chụp gắn nhóm Thiên Hà với Pháp Luân Công, và dùng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để lan truyền các bài viết bôi nhọ Pháp Luân Công, kích

 3

động người tu luyện Pháp Luân Công. Vậy chúng ta nên điềm tĩnh, tránh bị kích động, không nên viết bài, chia sẻ hay tương tác các bài của chính quyền trên mạng xã hội, vô tình chúng ta xác nhận mối liên hệ giữa nhóm Thiên Hà với người tu luyện Pháp Luân Công và cũng tăng thêm thị trường cho các bài viết bôi nhọ Pháp Luân Công.  Sư phụ đã giảng“ Bất kể các kênh thông tin vu khống thế nào, thì đều trầm tĩnh, đừng bị [chúng] kích động. Hãy lặng yên quan sát, ai kích động tình thế thì người đó là có vấn đề! Hãy nhớ kỹ” trích Kinh Văn Gửi các học viên Việt Nam 2018.

 

• Đối với những người thường hỏi về vụ án: Chúng ta giảng chân tướng khẳng định là nhóm Thiên Hà đã không còn tu luyện Pháp Luân Công trước khi vụ án xảy ra , chính quyền cố tình dùng để bôi nhọ Pháp Luân Công. Còn về sự thật vụ án thì khó biết được vì trong xã hội Việt Nam hiện nay thực giả khó mà phân biệt được. Sư phụ đã giảng “Cho nên đối mặt với [việc] con người thế gian không hiểu [chúng ta], thậm chí áp lực của chính phủ, [thì] đều không được dùng biện pháp người thường để đối kháng, [mà là] dùng Thiện tâm đi giảng thanh chân tướng”  trích trong Kinh Văn Gửi các học viên Việt Nam 2018.

 

Người tu luyện chúng ta có mang năng lượng, từng ý niệm của mỗi học viên chúng ta đều có thể ức chế hoặc tạo thêm tác động ảnh hưởng của vụ án đến Đại Pháp,  do vậy chúng ta cần giữ tâm bất động “ Tâm bất động, có thể [ức] chế vạn động” trích Sư Phụ giảng trong Kinh Văn Gửi các học viên Việt Nam 2018.

 

Hướng nội tìm chấp trước của việc đã từng “ Tin” theo Thiên Hà.

 

Qua sự việc xảy ra liên quan đến nhóm Thiên Hà, chúng tôi hướng nội vì sao lại nghe và “Tin” điều Thiên Hà chia sẻ ngay cả có những điều xa rời Pháp, đó chẳng phải chúng tôi “Tín” Thiên Hà thay vì Tín Sư, Tín Pháp. Gốc rễ của sai lầm đó chính là do Tâm chấp trước vào “Danh” quá mạnh mẽ, cùng với những quan niệm, tư tưởng và hành vi của Văn Hóa Đảng (VHĐ) càng dẫn chúng tôi lệch lạc và xa rời Pháp : 

 

• Chúng tôi đã dễ dàng nghe và “Tin” theo Thiên Hà chỉ vì trước đây Thiên Hà là đã từng lập hạng mục Nha Trang, đã từng tu tốt ra sao, từng chia sẻ Pháp cao như thế nào ..mà không dùng Pháp đối chiếu việc đó có chính không?  Chúng tôi thán phục, nghe theo, tin theo chỉ vì một số đồng tu có “ Danh tiếng” như địa vị nơi xã hội, là người có vai trò trong hạng mục, vì những việc họ đã từng làm tốt trước đây..  Đây chẳng phải ẩn bên trong chúng tôi mong muốn có được “ Danh” như họ ?  Chính vì vậy mà cũng tạo điều kiện tăng “ Tự Tâm Sinh Ma” của Thiên Hà. 

 

• Tâm Danh muốn là người “quan trọng”, làm những việc “ quan trọng”, biết những điều “ quan trọng”. Vì điều này mà chúng tôi đã hỗ trợ thực hiện sứ mệnh “quan trọng” của Thiên Hà. 

 

• Tâm Tật đố được thoả mãn khi nghe Thiên Hà nói rằng qua thiên mục thấy chúng tôi là những người đặc biệt, người chân tu, đến từ tầng thứ cao như thế như thế… còn các đồng tu khác không tốt ra sao, ma biến thế này thế kia… cái tâm này làm thoả mãn cái tâm chấp trước có “Danh” hơn người khác, tu tốt hơn, tinh tấn thế nào…?  Con ma ấy đã thấy được nắm được cái tâm bất chính mà dùi vào khiến chúng tôi hoan hỉ, mê mờ không lý tính.

 

 4

• Mong sớm đề cao tầng “ thành Danh” nên tìm đường đi nhanh, đường đi tắt “tu tắt” của VHĐ. Biểu hiện bên ngoài là thích nghe những thể ngộ, chia sẻ đặc biệt về Pháp Lý, phương pháp tu nhanh. 

 

Sư phụ đã giảng:  “Chấp trước vào danh, sẽ hữu vi tà pháp, nếu danh nổi ở thế gian ắt khẩu thiện tâm ma, mê hoặc người ta và làm loạn Pháp” trích trong Người tu cần tránh - Tinh Tấn Yếu Chỉ ;  

 

“Những người luyện công chúng ta vì bản thân không thể đối đãi với bản thân mình một cách đúng đắn, [nên] tạo thành những chuyện phiền phức ấy, cũng chính là phiền phức do tâm bất chính chiêu mời đến” trích Tâm nhất định phải chính, bài giảng thứ 6 - Chuyển Pháp Luân.

 

Hiện nay môi trường tu luyện chúng ta cũng xuất hiện một số người “Tự Tâm Sinh Ma”, dựa vào thiên mục mà diễn hoá họ đã thấy những gì, tu cao đến đâu, nói các đồng tu khác tu luyện theo những điều họ nhìn thấy, những điều họ ngộ Pháp, sẽ giúp tinh tấn hơn, đề cao tầng nhanh hơn…Chúng tôi thật tâm mong những chia sẻ của chúng tôi phần nào có thể giúp các đồng tu lý tính nhìn rõ cạm bẫy của con đường tà, tránh bị nhầm đường lạc lối, nếu có hãy nhanh chóng trở về con đường chân chính, đi cho tốt con đường tu luyện mà Sư Phụ an bài cho mình. 

 

Sư phụ đã giảng “Chính là vì có những người luyện công tự họ không thể tự đặt mình làm người luyện công, không thể tự mình giữ lấy mình; họ hữu cầu vào công năng, chấp trước vào tiểu năng tiểu thuật, thậm chí chấp trước vào những gì nghe được từ không gian khác, chấp trước vào truy cầu những thứ ấy; loại người này dễ tự tâm sinh ma nhất, dễ bị rớt xuống nhất. Bất kể [họ] đã tu luyện cao đến đâu, một khi tình huống này xuất hiện thì sẽ rớt xuống đến đáy, hủy [hại] đến đáy. Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng” trích Tự tâm sinh ma, Bài giảng số 6- Chuyển Pháp Luân

 

Trên đây chỉ dựa theo nhận thức của chúng tôi, có điều gì thiếu sót chưa đúng theo Pháp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

 

Chúng con xin tạ ơn Sư Phụ tôn kính. Xin cám ơn các đồng tu đã dành thời gian đọc bài chia sẻ của chúng tôi. 

 

 

Hợp Thập

TOP