Mỹ-Trung thỏa hiệp phase one những điểm chính

Trong thỏa hiệp phase one tôi thấy những điểm chính sau đây :
1/ công ty Mỹ được phép họat đông tai TQ mà không cần phải hợp tác với công ty quốc doanh .
2/ Ngân hàng Mỹ được phép họạ̣t đông taị TQ mà không bị giới hạn mỗi năm chỉ được phép rút $ 50,000 ,và có thể mở và đóng tài khỏan bất cứ lúc naò tùy ý không cần xét đến điều kiện .
3/ TQ không có quyền bắt công ty phải nộp công thức sản xuất cho nhà nước .
4/ tất cả sở hữu trí tuệ trước đây TQ bắt công ty ký hợp đồng sau 10 năm phải bán laị phát minh cho nhà nước . Nay những hợp đồng đó vô giá trị , những phát minh , mà TQ
mua của công ty Mỹ trước đây phải ngưng sản xuất mặt hàng đó phải trả laị cho công ty Mỹ .
5/ nếu TQ
muốn mua bất cứ sở hữu trí tuệ nào của công ty Mỹ phải có sự đồng ý của chính phủ Mỹ .
Trên đây là những điều kiện cơ bản của phase one với những điều kiện nầy Trump sẽ đưa TQ vào thời kỳ đồ đá . Bút đã sa gà chết , thử coi lần này TQ có nói ngược hay không? Khó kiểu này nên Tập đâu dám mò qua Mỹ để ký với Trump , ủy quyền cho Lưu Hạc ký để đỡ phải mang nhục sau này
Sau đó đích thân Trump sẽ đến Beijing để tiến hành thỏa thuận phase two ngay lập tức để tỏ tkkhkhkhkkkkủa Mỹ
Chúc mừng Tổng Thống và nhân dân Hoa Kỳ
Hình : Trump và Lưu Hạc đang ký phase one tại White House , Washington DC

theo FB?Tuong Dang

TOP