Nghệ Thuật âm nhạc cổ điển Trung hoa Hán cung thu nguyệt

汉宫秋月图
Hán Cung Thu Nguyệt Đồ
Tranh: Viên Diệu 袁耀

Khúc nhạc này còn có tên là Trần Đọa 陈隋 hoặc Truyền Thần 传神 do Ngô Uyển Khanh 吴畹卿 1847—1926)truyền lại.

 Nhạc khúc lấy hình tượng ca vũ để tả cảnh hậu cung tịch liêu, âm thanh oán uất trong những canh dài. 

 

 

Toàn bộ nhạc khúc trữ tình biểu hiện nổi sầu muộn và oai oán của người phụ nữ phải gửi mình ở chốn hậu cung. 

Sưu tầm lobinhson

TOP