Có phải không gian năm chiều không

PanAm 914. from New York to Miami ..missing plan reappeared after 37years...?

Gần đây trên các mạng xã hội, người ta lại xôn xao về một video của chuyến bay 914 PanAm Đi từ New York đến Miami 1955 Đột nhiên biến mất không một dấu tích, và 37 năm sau đó xuất hiện trở lại, chuyện gì đã xảy ra, có phải không gian năm chiều, và những chuyến du hành vượt thời gian....Clip này đã có hơn 19.000.000 lượt xem, mời quý vị xem qua

Dich va Thuyet Minh : Mai Hoa

https://youtu.be/0AoJddnJ6SA

TOP