Lệnh Hành pháp về Bảo vệ Cán bộ Thực thi Pháp luật

 

Lệnh Hành pháp về Bảo vệ Cán bộ Thực thi Pháp luật, Thẩm phán, Công tố viên và Gia đình của họ LUẬT & CÔNG LÝ

Ngày cấp: 18/01/2021

CHIA SẺ:

TẤT CẢ TIN TỨC Theo thẩm quyền được trao cho tôi với tư cách là Tổng thống theo Hiến pháp và luật pháp của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, theo đây, quyền đó được ra lệnh như sau:

Mục 1. Mục đích.

Theo Hiến pháp và luật Liên bang, Chính phủ của chúng tôi trao cho thẩm phán, công tố viên và nhân viên hành pháp quyền đưa ra các quyết định mang lại hậu quả to lớn. Vì tầm quan trọng của công việc, những công chức này phải đối mặt với những rủi ro đặc biệt đối với sự an toàn của họ và sự an toàn của gia đình họ.

Một số người phải đối mặt hoặc đã nhận được một quyết định bất lợi của tư pháp đã tìm cách đe dọa hoặc trừng phạt các thẩm phán và công tố viên bằng những lời đe dọa gây tổn hại. Hơn nữa, thẩm phán, công tố viên và nhân viên thực thi pháp luật là những biểu tượng trong cộng đồng luật pháp và trật tự của chúng ta và có thể được nhắm mục tiêu chỉ vì lý do đó. Và có lúc, người nhà của công chức cũng trở thành nạn nhân.

Năm ngoái, một cựu đương sự trước thẩm phán Liên bang ở New Jersey đã sát hại con trai 20 tuổi của thẩm phán một cách thảm khốc và khiến chồng cô bị thương nặng. Khả năng phục hồi của các thẩm phán, công tố viên và nhân viên thực thi pháp luật đối mặt với nguy cơ mà họ thường xuyên phải đối mặt là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta trong hoạt động công ích. Các thẩm phán, công tố viên và nhân viên thực thi pháp luật không nên phải lựa chọn giữa hoạt động công vụ và khiến bản thân và gia đình họ gặp nguy hiểm.

Chính quyền của tôi không có ưu tiên nào cao hơn là bảo tồn pháp quyền ở đất nước chúng ta và bảo vệ những người đàn ông và phụ nữ phục vụ dưới lá cờ của nó. Theo đó, tôi ra lệnh tăng cường các biện pháp bảo vệ cho thẩm phán, công tố viên và nhân viên thực thi pháp luật.

Luật liên bang đã cho phép các nhân viên thực thi pháp luật của Liên bang và Tiểu bang tự bảo vệ mình bằng cách mang theo một khẩu súng được giấu kín, nhưng Chính phủ Liên bang có thể làm nhiều hơn để cắt băng đỏ mà các nhân viên thực thi pháp luật Liên bang phải điều hướng để thực hiện quyền của họ.

Mối đe dọa hiện tại đối với các công tố viên Liên bang cũng đòi hỏi họ phải mở rộng khả năng mang vũ khí giấu kín, như được phép theo các cơ quan hiện có của Bộ Tư pháp.

Cuối cùng, Quốc hội cần khẩn trương hành động để thông qua luật mở rộng quyền mang súng giấu cho các thẩm phán Liên bang và thông qua các biện pháp khác sẽ mở rộng năng lực của chúng ta trong việc chống lại các mối đe dọa bạo lực đối với các thẩm phán, công tố viên và nhân viên thực thi pháp luật.

Mục  2. Loại bỏ các trở ngại đối với các nhân viên thực thi pháp luật liên bang Đủ tiêu chuẩn để được giấu giếm Theo Đạo luật an toàn cho nhân viên thực thi pháp luật năm 2004.

(a) Chính sách của Hoa Kỳ sẽ loại bỏ mọi trở ngại không đáng có ngăn cản các nhân viên thực thi pháp luật Liên bang hiện tại hoặc đã nghỉ hưu thực hiện một vũ khí được giấu kín như được phép theo Đạo luật An toàn của Cán bộ Thực thi Luật năm 2004, đã được sửa đổi (18 USC 926B, 926C) (LEOSA).

(b) Những người đứng đầu của tất cả các cơ quan hành pháp và các cơ quan (cơ quan) sử dụng hoặc đã tuyển dụng các nhân viên thực thi pháp luật có trình độ hoặc các nhân viên thực thi pháp luật đã nghỉ hưu đủ tiêu chuẩn, như các điều khoản đó được định nghĩa trong LEOSA, sẽ hành động khẩn trương để thực hiện chính sách do tiểu mục đặt ra a) của phần này.

(c) Người đứng đầu của tất cả các cơ quan tuyển dụng hoặc đã tuyển dụng các nhân viên thực thi pháp luật đủ điều kiện hoặc các nhân viên thực thi pháp luật đã nghỉ hưu đủ tiêu chuẩn, như các điều khoản đó được định nghĩa trong LEOSA, sẽ đệ trình báo cáo lên Tổng thống, thông qua Trợ lý Tổng thống về Chính sách Đối nội , trong vòng 30 ngày kể từ ngày có lệnh này, báo cáo về việc thực hiện lệnh này và phân tích khả năng mang súng giấu kín của những người đủ tiêu chuẩn theo LEOSA.

(d) Báo cáo theo yêu cầu của tiểu mục (c) của phần này phải: (i) xác định bất kỳ trở ngại nào mà các nhân viên thực thi pháp luật đủ điều kiện của cơ quan hoặc các nhân viên thực thi pháp luật đã nghỉ hưu đủ tiêu chuẩn hiện đang phải đối mặt khi mang súng giấu theo LEOSA;

(ii) xác định bất kỳ loại nhân viên thực thi pháp luật đủ điều kiện của cơ quan hoặc nhân viên thực thi pháp luật đã nghỉ hưu đủ tiêu chuẩn hiện không thể mang súng giấu theo LEOSA; (iii) xác định các bước cơ quan đã thực hiện để thực hiện chính sách được đặt ra bởi tiểu mục (a) của phần này;

và (iv) xác định các bước cơ quan có kế hoạch thực hiện trong tương lai để thực hiện chính sách được đặt ra trong tiểu mục (a) và giải thích lý do tại sao không thể thực hiện các bước này trước khi báo cáo được đệ trình.

Mục 3. Cho phép Mang theo Che giấu bởi các Công tố viên Liên bang.

(a) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra lệnh này, Bộ trưởng Tư pháp sẽ đề xuất một quy định sửa đổi mục 0.112 của tiêu đề 28, Bộ luật Quy định Liên bang, với điều kiện rằng quyền đặc biệt với tư cách là Phó Thống chế Hoa Kỳ sẽ được cấp theo yêu cầu bất kỳ công tố viên Liên bang nào khi công tố viên Liên bang hoặc các thành viên gia đình của họ đối mặt với nguy cơ bị tổn hại do dịch vụ của chính phủ công tố viên Liên bang và khi thích hợp.

(b) Quy định được đề xuất theo phần này sẽ: (i) bao gồm với tên gọi đặc biệt là po (b) Lệnh này sẽ được thực hiện phù hợp với luật hiện hành và tùy thuộc vào sự sẵn có của các điều khoản.

(c) Lệnh này không nhằm và không tạo ra bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào, về thực chất hoặc theo thủ tục, có thể thi hành theo luật pháp hoặc công bằng bởi bất kỳ bên nào chống lại Hoa Kỳ, các sở, cơ quan hoặc tổ chức, cán bộ, nhân viên của Hoa Kỳ , hoặc đại lý, hoặc bất kỳ người nào khác.

DONALD J. TRUMP

NHÀ TRẮNG,

Ngày 18 tháng 1 năm 2021.

Bài Mới

TOP