liên quan đến tội ác ấu âm, buôn người, hành hạ và hiến tế trẻ em

Making Sense of the Madness 04/13/2021 Part 2

Trong cái điên có cái lý ngày4/13/2021 phần 2, John, James và Robert Tiếp tục bàn luận về những gì đã, đang và sắp xảy ra với hai lệnh hành pháp mà tổng thống Trump Đã ký vào 2017 và 2020, liên quan đến tội ác ấu âm, buôn người, hành hạ và hiến tế trẻ em. Trong cuộc chiến này, ai là bạn ? Ai là kẻ xấu ....

Dich va Thuyet Minh : Mai Hoa

Movie: Sound of Freedom

www.americanmediaperiscope.net

www.robertdavidsteele.com

www.unrig.net

www.bigbatusa.org

www.pedoempire.org

www.stopnakedshortselling.org

 

Các nghệ sỹ chấp nhận bán linh hồn để đổi lấy mọi thứ: tài năng, danh vọng, tiền tài, sự nghiệp thăng tiến???

TOP