Liệu Chúa Giê-xu có Sống lại Từ Cõi Chết? p2

Chúng ta ai cũng đều tự hỏi điều gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta qua đời. Khi một người thân yêu qua đời, chúng ta mong muốn gặp lại người này khi đến lượt chúng ta.

13/12/2018

Những người Nhạo báng và Hoài nghi

Thật đáng buồn là, không phải ai cũng xem xét các bằng chứng cách công tâm. Bertrand Russell thừa nhận rằng nhận định của ông ta về Chúa Giê-xu “không quan tâm” đến các dữ kiện lịch sử.[4]Sử gia Joseph Campbell, không hề trích dẫn bằng chứng nào, bình thản nói với khán giả đài truyền hình PBS rằng sự phục sinh của Chúa Giê-xu không phải là một sự kiện có thật. [5] Các học giả khác, ví dụ như John Dominic Crossan của Hội Nghiên cứu Giê-xu đồng ý với ông ta.[6] Không người nào trong số những người hoài nghi này đưa ra bằng chứng cho quan điểm của họ.

Những người hoài nghi thật, trái ngược với những người nhạo báng, quan tâm đến các bằng chứng. Trong một bài viết của chủ bút trên tạp chí Hoài nghi có tựa đề “Thế nào là một người Hoài nghi?”, có định nghĩa như sau: “Chủ nghĩa hoài nghi có nghĩa là… áp dụng lý trí vào bất kỳ và tất cả mọi ý tưởng – không bỏ sót một điều gì. Nói cách khác… những người hoài nghi xem xét một vấn đề theo cách không giới hạn khả năng hiện tượng đó có thể là thật hay tuyên ngôn đó có thể là thật đúng. Khi chúng ta nói mình là “người hoài nghi”, chúng ta ý muốn nói rằng chúng ta phải nhìn thấy bằng chứng thật thuyết phục trước khi tin.”[7]

Không như Russell và Crossan, nhiều người hoài nghi thật sự nghiên cứu bằng chứng về sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Chúng ta sẽ nghe từ một số người trong số họ và xem thử họ phân tích bằng chứng cho câu hỏi có lẽ là quan trọng nhất trong lịch sử loài người như thế nào: Liệu Chúa Giê-xu có Thật sự Sống lại Từ Cõi Chết?

Lời Tiên tri về Chính mình

Từ trước khi chịu chết, Chúa Giê-xu đã nói với các môn đồ rằng Ngài sẽ bị phản bội, bị bắt, và đóng đinh trên thập tự giá và Ngài sẽ sống lại sau ba ngày. Kế hoạch mới thật kỳ lạ làm sao! Điều này có nghĩa gì? Chúa Giê-xu không phải một người thuộc ngành giải trí sẵn lòng biểu diễn khi được yêu cầu; thay vào đó, Ngài đã hứa rằng sự chết và sự sống lại của Ngài sẽ chứng minh cho người ta thấy (nếu họ cởi mở tư tưởng và tấm lòng) rằng Ngài thật sự là Đấng Mê-si-a.

Học giả Kinh Thánh Wilbur Smith nhận xét về Chúa Giê-xu:

Khi Ngài nói rằng chính Ngài sẽ sống lại từ cõi chết, ngày thứ ba sau khi Ngài chịu đóng đinh, Ngài phán một điều mà chỉ người rồ dại mới dám nói mà thôi, nếu Ngài muốn các môn đồ trung thành lâu dài – trừ phi Ngài chắc chắn rằng Ngài sẽ sống lại. Không một người sáng lập bất kỳ tôn giáo nào trong lịch sử con người thậm chí còn dám nói một điều như vậy.[8]

Nói cách khác, do Chúa Giê-xu đã nói rõ với các môn đồ rằng Ngài sẽ sống lại từ cõi chết, nếu không giữ được lời hứa đó sẽ cho thấy Ngài là kẻ lừa đảo Nhưng hiện chúng ta đã nói trước quá xa rồi. Chúa Giê-xu đã chết như thế nào trước khi Ngài (nếu thật đã chết) sống lại?

 

TOP