Một nhân chứng sống (nhân viên săn tin cho báo đài) có mặt tại hiện trường cách Nhà Trắng một con đường để cùng các bạn đồng nghiệp tác chiến quay tại chổ

26/01/2021-0:57

 

Một nhân chứng sống (nhân viên săn tin cho báo đài) có mặt tại hiện trường cách Nhà Trắng một con đường để cùng các bạn đồng nghiệp tác chiến quay tại chổ cảnh sẽ diễn ra lễ nhận chức hôm 20 tháng 1 của biden.

Trời lạnh căm (25F) và có tuyết rơi, đợi hoài chả có con ma nào tới ngoài khoảng trăm người lính qua lại trong khuôn viên toà nhà. Tuyệt đối không thấy xe ra vào và ghế ngồi cho quan khách như TV chiếu live.

Anh ta đã khẳng định: Không có ai ở đây cả!

🤣🤣🤣

24 tháng 1 lúc 06:24  · 

BOOOM 💥‼️💥

Check out this bizarre and dystopian installation of a fake president as the leader of the United Soviet States of China.

Nobody was there. All staged and fake. (3 minutes 56 seconds) Hollyweird-NASA fakery style.

——————-

Một nhân chứng sống (nhân viên săn tin cho báo đài) có mặt tại hiện trường cách Nhà Trắng một con đường để cùng các bạn đồng nghiệp tác chiến quay tại chổ cảnh sẽ diễn ra lễ nhận chức hôm 20 tháng 1 của biden.

Trời lạnh căm (25F) và có tuyết rơi, đợi hoài chả có con ma nào tới ngoài khoảng trăm người lính qua lại trong khuôn viên toà nhà. Tuyệt đối không thấy xe ra vào và ghế ngồi cho quan khách như TV chiếu live.

Anh ta đã khẳng định: Không có ai ở đây cả!

 

Bài Mới

TOP