Những trò múa may ma quỷ ở lễ khánh thành đường hầm sâu nhất và dài nhất thế giới tại Thụy Sĩ năm 2016

Satanic Ceremony for Grand Opening of Underground railroad in Switzerland 2016

Satanic Ceremony in Switzerland 2016

Những trò múa may ma quỷ ở lễ khánh thành đường hầm sâu nhất và dài nhất thế giới tại Thụy Sĩ năm 2016. Lễ khánh thành hay lễ tôn vinh ma quỷ? Mời quý vị cùng xem

Dich va thuyet minh : Mai Hoa

https://youtu.be/Y-Tf0-tuRJ8

TOP