Tương lai của nhân loại đã được hoạch định từ rất nhiều năm trước

 

CẬP NHẬT TIN NÓNG.

Động cơ năng lượng nước.
Cái máy này sẽ to gần bằng thế giới, bằng cách nhập khẩu từ một vũ trụ thay thế.
Theo mệnh lệnh của hội đồng Thiên hà. Có một khả năng quản lý mọi cân bằng nước trên trái đất và có thể tính được dòng nước, phá hủy những con đập đã xây dựng sai hệ thống.
Chặn đường thủy, có thể thay đổi nước ngọt, nước mặn. Có thể thoát nước khỏi thế giới và mang nước đến cho trái đất. Cân bằng hệ thống nước trên hành tinh
Bây giờ quý vị có tin Đập Tam Hiệp vỡ chưa? Và nước của Đập Tam Hiệp được sử lý như thế nào rồi. 

**********************************************

NASA WAR DOC

NASA war documents

www.stopthecrime.net

www.smartmetersmurder.com

Robot, cyborg and human

Silent weapons, quiet wars

Iron mountain

Cuộc phỏng vấn với Deborah Taveras về những tài liệu trên trang NASA, tương lai của nhân loại đã được hoạch định từ rất nhiều năm trước, nếu phải chết bây giờ thì chúng ta cũng cần phải biết tại sao lại chết như thế.

 Dich va Thuyet minh:Mai Hoa

https://fb.watch/4AKMYw1bwh/

CẬP NHẬT TIN NÓNG.

 

TOP