Quốc hội Hoa Kỳ vinh danh Pháp Luân Đại Pháp nhân ngày 13/5

(Báo cáo ngày 15/5/2020 của phóng viên Epoch Times ở Washington DC, bản tin gốc 美國會大廈513飄揚國旗 致敬李洪志先生 trên The Epoch Times tiếng Trung)

Theo yêu cầu của Nghị sĩ Hoa Kỳ Brian Fitzpatrick, Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ đã giương cao ngọn cờ tổ quốc vào ngày 13 tháng 5 để vinh danh những giá trị cao quý của Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Lá cờ Mỹ được trao cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Philadelphia, để ghi nhận đóng góp của nhà sáng lập Pháp Luân Công là ông Lý Hồng Chí, đồng thời để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 năm 2020 và vinh danh ông Lý Hồng Chí.

Cùng lúc này, các học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi ở Hoa Kỳ đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp 13/5 và 28 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền rộng trên thế giới.

Vào ngày 13 tháng 5 năm 2020, Quốc hội Hoa Kỳ đã giương cờ ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), tuyên dương và cảm ơn người sáng lập Pháp Luân Công là ông Lý Hồng Chí.

Bằng khen thưởng được trao cho người sáng lập – ông Lý Hồng Chí viết rằng: “Xin xác nhận rằng, theo yêu cầu của Nghị sĩ Brian Fitzpatrick, lá cờ Mỹ đã bay trên tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 5 năm 2020, để đặc biệt công nhận (đóng góp của) người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp – ông Lý Hồng Chí, vì đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra thế giới và truyền rộng các nguyên tắc cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp – đó là sự trung thực, lòng bác ái và khoan dung. Triết lý của Quý vị sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo tương lai của thế giới và mang lại cho họ động lực niềm tin”.

Vào ngày 13 tháng 5 năm 2020, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Philadelphia nhận bằng khen thưởng và vinh danh vì những giá trị mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho thế giới.

Trong bằng khen thưởng được trao cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Philadelphia đã viết rằng: “Chúng tôi xác nhận rằng lá cờ Mỹ đã bay trên tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 5 năm 2020 theo yêu cầu của Nghị sĩ Brian Fitzpatrick để đặc biệt tuyên dương Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Philadelphia, để kỷ niệm 28 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền rộng rãi cho công chúng”.

Ở Mỹ, đây là niềm vinh dự cho một cá nhân hay nhóm người khi được ghi nhận dưới lá cờ quốc gia tung bay trên Quốc hội Hoa Kỳ. Bằng chứng nhận sẽ được cấp cùng với mỗi quốc kỳ.

Văn phòng của Nghị sĩ Brian Fitzpatrick (Brian Fitzpatrick) đã trao hai lá cờ và giấy chứng nhận danh giá cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Philadelphia.


Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện thiêng liêng của Phật gia, được ông Lý Hồng Chí (Li Hongzhi) sáng lập vào tháng 5 năm 1992. Nguyên lý chính dựa trên đặc tính cao nhất của vũ trụ, bao gồm “trung thực, từ bi và nhẫn nại”, và được thực hành theo các nguyên tắc của vũ trụ. Cho đến nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền rộng ở hơn 120 quốc gia và khu vực trên thế giới, hàng trăm triệu người đã được hưởng lợi từ việc thực hành giúp nâng cao cả thể chất và tinh thần. Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được hàng ngàn lời khen ngợi và thư chúc mừng từ các chính phủ và quan chức của các quốc gia khác nhau. 

TOP