PhD là một văn bằng thường được viết sau tên người để chỉ ra rằng người đó có bằng cấp Tiến sĩ. Đây là một trong những văn bằng được công nhận trên toàn thế giới và cũng là văn bằng cao nhất mà mỗi sinh viên sau Đại học có thể nhận được.

PhD là gì?

 • PhD là viết tắt của từ Doctor of Philosophy có nghĩa là Tiến sĩ Triết học.
 • PhD là bằng cấp được công nhận hầu hết ở các quốc gia trên toàn thế giới. Người được nhận bằng PhD thì đạt đủ điều kiện để giảng dạy môn học chuyên môn tại các trường Đại học hoặc có thể làm việc tại một vị trí lĩnh vực chuyên môn.

Những ai được nhận bằng PhD?

 • Tiến sĩ là cấp bậc cao nhất mà sinh viên, nghiên cứu sinh sau Đại học có thể nhận được.
 • Tuy nhiên cũng có một số ngoại lệ như một số người có những nghiên cứu, phát triển hoàn toàn mới chưa từng có người từng thực hiện qua và được đánh giá thẩm định chất lượng của công trình nghiên cứu.

Điều kiện tiêu chuẩn để nhận được bằng PhD

 • Có một đề tài nghiên cứu khoa học, phải làm chủ về đề tài này: Có những hiểu biết nhất định, những nghiên cứu phát triển hoàn toàn mới.
 • Hoàn thành luận án nhằm báo cáo một cách có hệ thống những phương pháp và nghiên cứu đã thực hiện.
 • Nắm vững và độc lập trong công trình nghiên cứu.
 • Nhận được đồng thuận thẩm định của đồng nghiệp trên toàn thế giới

Chương trình học PhD sẽ kéo dài bao lâu? Sự khác biệt của PhD và BDA là gì?

Chương trình học PhD kéo dài bào lâu?

 • Để hoàn thành một khóa Tiến sĩ PhD thì thời gian ngắn nhất mất từ khoảng 3 đến 4 năm nếu thời gian học toàn phần hoặc có thể tốn từ 5 đến 6 năm nếu chương trình học bán thời gian.
 • Chương trình học PhD có thể do chính bản thân bỏ tài chính ra học hoặc cũng có thể do nhận tài trợ học bổng của trường, cơ quan tổ chức.
 • Điều kiện để học PhD:
  • Có bằng Thạc sĩ trong ngành liên quan đến công trình nghiên cứu học PhD.
  • Viết đề cương cũng như vạch kế hoạch cho công trình nghiên cứu để chứng tỏ sự thấu hiểu của bản thân trong lĩnh vực.
  • Có một giáo sư hướng dẫn và giám sát nhằm đảm bảo ý tưởng nghiên cứu phù hợp với các nghiên cứu thực hiện.

Sự khác biệt của DBA với PhD

Cả hai đều là cấp bậc cao nhất trong tiến trình học Tiến sĩ và đều liên quan đến việc thực hiện nghiên cứu và các khái niệm mới trong từng lĩnh vực. Tuy nhiên cả hai khóa học sẽ có sự khác biệt về sự lựa chọn ngành nghề.

 • DBA có thể được xem là chương trình tiếp theo của MBA, để theo đuổi chương trình DBA đòi hỏi ứng viên phải có kinh nghiệm quản lý cấp cao trong việc kinh doanh.
 • Để hoàn thành chương trình DBA mất từ 30 – 40 khóa học. Tức là thời gian kéo khoảng từ 3 đến 4 năm.
 • Muốn đăng ký một khóa DBA cần phải có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực thời gian ít nhất 3 năm. Có thị thực tại quốc gia đăng ký DBA và phải có chứng chỉ tiếng Anh tương ứng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *