Trong tiếng Anh, danh từ được chia thành 2 loại: danh từ đếm được và danh từ không đếm được (Countable and uncountable nouns). Trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày khi  sử dụng cũng không tránh khỏi việc nhầm lẫn giữa hai loại danh từ này. Vậy nên bài học của chúng ta hôm nay sẽ là phân biệt Countable and uncountable nouns nhé!

Vậy thế nào là những danh từ đếm được (Countable nouns)?

 • Countable nouns có ý nghĩa là một vật thể, đối tượng hữu hình có thể sờ thấy, nhìn thấy được và có thể đếm được bằng số đếm. Có hai loại hình thái:
  • Danh từ đếm được số ít (Single): Có thể đi liền sau a/an
  • Danh từ đếm được số nhiều (Plural): Ta thêm -s hoặc –es sau danh từ
 • Đối với hầu hết Countable nouns được ta thêm -s hoặc –es để chuyển từ dạng số ít sang số nhiều.
 • Có một số danh từ đếm được số nhiều đặc biệt: person – people, child – children, tooth –teeth, foot – feet, mouse – mice,…
 • Danh từ đếm được ở dạng số ít và số nhiều chỉ phân biệt bằng có “a/an” và không có “a/an”: an aircraft – aircraft, a sheep – sheep, a fish – fish,…
 • Danh từ “time” mang nghĩa là “thời đại” hay “lần” thì được xem như là Countable nouns
 • Một số mạo từ và tính từ có thể đi kèm với Countable nouns: a, many, few, a few

Danh từ không đếm được (Uncountable nouns) là gì?

 • Uncountable nouns là những danh khi dịch ra nghĩa thường liên quan đến một đối tượng trừu tượng, không sờ thấy được, không nhìn thấy được bằng mắt hoặc sự vật có thể nhìn thấy được, nhưng ta không thể đếm được: water, rice, sugar, coffee, tea, gold,weather, thunder, lightning, rain, snow…
 • Danh từ không đếm được luôn ở số ít và không đi theo sau a/an. Có thể đứng một mình hoặc sử dụng kèm với mạo từ “the” hay đứng chung với danh từ khác.

Ex:We had terrible weather last week.

 • Một số mạo từ, tính từ đi chung với danh từ không đếm được: much, much, a little bit of,…

Một số mạo từ và tính từ có thể dùng cho cả Countable và Uncountable nouns nhưng một số khác chỉ có thể dùng cho một trong hai loại danh từ này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *