Vạch kẻ đường là vạch chỉ sự phân chia làn đường, vị trí hoặc hướng đi, vị trí dừng lại. Có những loại vạch kẻ đường nào, cách phân biệt, cách nhận biết để hiểu rõ quy luật và tránh mắc phải sai lầm khi tham gia giao thông.

Khái niệm chung và cách phân loại vạch kẻ đường

Khái niệm chung?

 • Vạch kẻ đường có thể được xem như một dạng “biển báo” dùng để hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông lưu thông một cách thông suốt và an toàn.
 • Vạch kẻ đường sử dụng các loại vạch, chữ viết, hình vẽ ở trên mặt đường xe chạy, trên thành vỉa hè, trên các công trình giao thông,… nhằm chỉ rõ khổ giới hạn của các công trình giao thông, chỉ hướng đi quy định của làn đường xe chạy.
 • Khi tham gia giao thông buộc phải tuân thủ theo chỉ dẫn của vạch kẻ đường. Khi sử dụng kết hợp với đèn tín hiệu, biển báo hiệu thì người tham gia giao thông phải tuân theo ý nghĩa, hiệu lệnh của cả vạch kẻ đường và đèn tín hiệu, biển báo hiệu.

Cách phân loại vạch kẻ đường

 • Dựa vào chức năng, ý nghĩa của từng loại mà có thể chia thành: vạch hiệu lệnh, vạch cảnh báo, vạch chỉ dẫn, vạch giảm tốc độ.
 • Vạch kẻ đường có thể là vạch ngang đường, vạch dọc đường (tim đường), vạch dừng, vạch chờ,…

Ý nghĩa của từng loại vạch kẻ đường

Đối với làn đường hai chiều xe chạy ngược chiều.

 • Vạch đơn màu vàng, nét đứt: dùng để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều nhau, được phép đè vạch từ cả hai phía.

 • Vạch đơn màu vàng, nét liền: dùng để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều, không được lấn làn hoặc đè lên vạch.

 • Vạch đôi màu vàng liền nét: phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều, không được lấn làn hoặc đè lên vạch. Thường gặp trên những đường có từ 4 làn xe cơ giới trở lên, không có dải phân cách.

 • Vạch đôi có một nét liền và một nét đứt: dùng để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều nhau, phía bên làn đường có nét đứt được phép đè lên vạch, phía làn đường nét liền không được lấn làn hoặc đè vạch. Thường được sử dụng trên đường có từ 2 làn xe trở lên, không có dải phân giữa.

Đối với làn đường xe chạy cùng chiều.

 • Vạch đơn nét đứt màu trắng: dùng để phân chia là đường xe chạy cùng chiều. Được phép đè lên vạch để thực hiện chuyển làn.

 • Vạch đơn liền nét màu trắng: dùng để phân chia làn đường xe chạy cùng chiều. Không được lấn làn, chuyển làn đường, đè lên vạch.

 • Vạch đôi màu trắng có một nét liền và một nét đứt: dùng để phân chia làn đường xe chạy cùng chiều. Phía bên làn đường có nét đứt được phép đè lên vạch, chuyển làn. Phía làn đường nét liền không được lấn làn hoặc đè vạch, chuyển làn.

Và một số vạch khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *